شعبات ما

ساعت کار : 7:30 تا 17

مهد کودک ندای آسمان

آدرس :
مسیر1: خیابان ولیعصر, بالاتر از جام جم , خیابان خرسند , پلاک 80
مسیر2: ابتدای جردن , خیابان گلستان , گلستانک , خیابان خرسند , پلاک 80
تلفن : 22045138 – 22049644 – 26291822