اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آیسا – بوس بوس

درباره ما

مهد کودک ندا آسمان سومین شعبه از مجموعه مهدهای آسمان دارای برترین ایزوهای مدیریت,

آموزش و کیفیت با هدف ایجاد فضایی شاد و طبیعی برای بازی و آموزه های عملی کودکان فراهم آمده است.

این مهد کودک با بهترین امکانات رفاهی , آموزشی و تفریحی با مجرب ترین نیروهای متخصص کودک در خدمت عزیزمان قرار  دارد.بازی و تحرک , خلاقیت , کسب مهارت های عملی , توجه و تمرکز , باغبانی و کشاورزی از مهمترین فعالیت های مهد کودک ندای آسمان است.

ما قصد نداریم کودکان را با آموزش های بیش از سن و توانشان خسته و دلزده کنیم کودکان نیاز به بازی, شادی , فعالیت های عملی و آموزش غیر مستقیم دارند.

به لطف الهی توانسته ایم با این رویکرد فضایی شاد , ایمن , همراه با بازی و تحرک برای افزایش توانمندی های کودکانمان فراهم آوریم.