اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آیسا – بوس بوس

فعالیت های روان شناسی

انجام تست ها ی نقاشی,وکسلر,ریون,بندر و … ویژه کودکان و همچنین فعالیت های مربوط به رشد شخصیت و یادگیری بطور مستمر  برای کودکان انجام می شود.

آشنایی و آموزش خانواده با موضوعات تربیت جنسی,فرزندپروری,مهارت های زندگی وکودک خویشتن و تربیت سازنده و … به صورت ماهانه برای اولیا انجام می شود.

برگزاری جلسات مشاوره فردی برای اولیا و تشکیل پرونده روان شناختی کودکان از جمله فعالیت های این مهد کودک است.

 

رشد وسلامت جسم

تغذیه و سلامت کودکان امر مهمی است و باید با توجه و اهمیت کافی انجام شود.یکی از نکات مورد توجه در مهد تغذیه و صبحانه کودک است که زیر نظر متخصص تغذیه و سلامت و با استفاده از بهترین مواد اولیه انجام می شود.

پایش رشد کودکان,بینایی سنجی,شنوایی سنجی,سنجش استخوان و فلورایدتراپی , معاینات دندانپزشکی تحت نظر کارشناسان و متخصصین ویژه در طول سال برای کودکان انجام و در پرونده سلامت آنها درج می شود.

نظری بدهید