اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آیسا – بوس بوس

فعالیت های روزانه

فعالیت های روزانه شامل کارهایی است که کودکان در طول روز در کنار مربیان خود با اهداف گوناگون در قالب ارزش های زندگی, بازی های تعادلی ,  سنتی , توجه و تمرکز,دست ورزی ,گرافیک ارگانیک, کتاب کار,آموزش مفاهیم علوم و کشاورزی ,کتاب خوانی و قصه گویی, نقاشی و کاردستی و … برای کودکان با شیوه های نوین آموزش غیر مستقیم و بازی محور انجام می گیرد.

نظری بدهید