اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آیسا – بوس بوس

فوق برنامه

فوق برنامه شامل فعالیت هایی است که در طول هفته طی جلسات مشخص با مربیان متخصص هر رشته برای کودکان برگزار می شود.

اریگتمی,ایروبیک,باستان شناسی,زبان,ژیمناستیک,سفال,کشاورزی و نقاشی خلاق و … از این دست فعالیت ها محسوب می شود.

نظری بدهید