اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آیسا – بوس بوس

کلاس های تخصصی

به صورت ثبت نام آزاد و اختیاری انجام می گیرد.

این کلاس ها با مربی متخصص هر کلاس و با تعداد محدود بعداز ظهرها تشکیل می شود.

شامل استخر ، نجاری ، شطرنج ، یوگا ، پرفورمنس ، موسیقی  ،  اسکیت  ، باله و …