اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آیسا – بوس بوس

فوق برنامه ها

فوق برنامه شامل فعالیت هایی است که

در طول هفته طی جلسات مشخص با مربیان متخصص هر رشته برای کودکان برگزار می شود.

اریگتمی ، ایروبیک ، باستان شناسی ، زبان ، ژیمناستیک ، سفال ، کشاورزی و نقاشی خلاق و … از این دست فعالیت ها محسوب می شود.