اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آیسا – بوس بوس

فعالیت های روزانه

فعالیت های روزانه شامل کارهایی است که

کودکان در طول روز در کنار مربیان خود با اهداف گوناگون در قالب ارزش های زندگی ،  بازی های تعادلی  ،   سنتی  ،  توجه و تمرکز ، دست ورزی  ، گرافیک ارگانیک ،  کتاب کار ، آموزش مفاهیم علوم و کشاورزی  ، کتاب خوانی و قصه گویی ،  نقاشی و کاردستی و … برای کودکان با شیوه های نوین آموزش غیر مستقیم و بازی محور انجام می گیرد.